.

ברזלי, נמצאים קרוב - רואים רחוק

הלוואה לעסקים קטנים ובינוניים שנפגעו ממשבר הקורונה 

זכאות להגשת בקשות:

  • עסק קטן או בינוני – מחזור של עד 100 מיליון ש"ח בשנה.
  • לעסק לא קיים חוב שלא הוסדר לרשויות המס, כולל חוב שהגיע מועד פרעונו וטרם שולם.
  • בנק כל שהוא אינו נוקט בהליך משפטי נגד העסק/בעליו.
  • העסק אינו מצוי בהליך של כינוס נכסים, פירוק, הקפאת הליכים וכו'.
  • לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב פגום בחשבונות הקיימים בבנק או במוסדיים.
  • לעסק לא קיימת הלוואה במסגרת "קרן העולה העצמאי" או מה"קרן ליצואנים".
  • בעמותות: חשבון מוגבל של מי ממורשי החתימה או מי מחברי העמותה, יחשב כאי עמידה בתנאי הסף.

ריכוז פרטי הסיוע:

סכום ההלוואה

עד 500 אלף ₪ או 8% מהמחזור השנתי האחרון, הגבוה מבינהם.

תקופת ההלוואה

עד 5 שנים + תקופת גרייס של חצי שנה.

בטחונות נדרשים

עד 10% מסכום ההלוואה.

ערבות המדינה

85%

ריבית

ריבית מקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה.


למידע נוסף או לסיוע בהגשת בקשה ניתן לפנות ליהודית ראקוב ממשרדנו טל: 073-2366200 שלוחה 391, דואר אלקטרוני
yehudit_l@barzily.co.il .

                                                                                                   

בכבוד רב,

ברזלי ושות'

רואי - חשבון

למידע מקצועי נוסף לחצו כאן

 

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.